Doetinchem 4 – Stokkum 3

-

Doetinchem 4 – SV Basteom 6

-

Doetinchem 4 – VVL 2

-

Doetinchem 4 – Westervoort 7

-

Doetinchem 4 – RKPSC 3

-

Doetinchem 4 – Worth Rheden 3

-

Doetinchem 4 – VVO 5

-

Doetinchem 4 – DVC ’26 7

-

Doetinchem 4 – VIOD 9

-

Doetinchem 4 – DVV 8

-

Doetinchem 4 – SDZZ 6

-